HEMI

Hluchý psík

Hluchý psík tiež môže byť plnohodnotným parťákom. Pre úplnú spokojnosť oboch strán ho však treba naučiť riadne si sledovať majiteľa.

Psík, ktorý nepočuje si svoj hendikep bude kompenzovať zrakom. Preto je dôležité naučiť sa komunikovať s ním pomocou posunkov.

Netreba mať obavy, že psík sa bude musieť stále pohybovať na voľno. Ak sa naučí riadne si sledovať majiteľa a bude vedieť vykonávať povely na posunky, môže sa pohybovať navoľno tak ako každý iný psík.

Na začiatku výcviku hluchého psa treba určite rátať s vôdzkou a stopovačkou. Za každý pohľad smerom k majiteľovi psíka odmeníme pamlskom alebo hrou. Takto ho naučíme, že dívať sa na majiteľa je výhodné. Následne si zvolíme posunok, ktorým budeme psíka privolávať. Psíka máme na krátkej vôdzke a keď má na nás upretú pozornosť, vydáme povel (teda posunok) a s pomocou navigácie vôdzky a pamlsku ukážeme psíkovi, čo sa od neho čaká (v tomto prípade si psíka istíme vôdzkou, pamlskom ho navádzame do polohy pred majiteľom, prípadne mu pomôžeme vôdzkou a za správne splnenie povelu ho samozrejme odmeníme). Takto na posunky psíka naučíme všetky potrebné (aj nepotrebné J) povely a neznalí ľudia ani nemusia spoznať, že Váš psík nepočuje!

Ak psík spoľahlivo ovláda privolanie na krátkej vôdzke aj na stopovačke, môžete ho pustiť úplne navoľno. Treba byť však v bezpečnom prostredí, lebo takto už na psíka fyzický dosah nemáte. Keby ste mali nejaký problém s privolaním, treba spraviť niečo, čo psík nečaká – možno to bude poskočenie, rozbehnutie sa opačným smerom alebo čupnutie si, ktoré pomôže a psíka zaujme natoľko, aby sa vrátil k majiteľovi.

Ak je psík riadne fixovaný na majiteľa, sleduje ho a plní naučené povely, môžete sa s ním v bezpečnom prostredí zahrať na „schovávačku“. Keď na chvíľku jeho pozornosť opadne, skryte sa mu za strom alebo inú prekážku a nechajte ho nájsť vás. Táto hra psíka naučí, že majiteľ je nevypočitateľný a že si ho musí naozaj dobre strážiť J


Späť do zoznamu článkov  Späť na úvod
HEMI o.z. © 2019 |