HEMI

Csupa - kríženec s postihnutým kolenom

Csupa absolvovala náročnú operáciu a jej stav je veľmi dobrý, podarilo sa jej nájsť skvelý domov, kde je milovaná a cenená ako výborná spoločníčka. Ďakujeme Vám, že ste nám pomohli jej pomôcť a Csupa si už môže užívať spokojný život. Vďaka Vám!

Wink

Opäť musíme poprosiť o finančnú pomoc pre náročnú operáciu, ktorú z normálneho príjmu privátnej osoby nemôžeme pokryť.
Keď Čupa prišla v lete 2013 do bratislavského útulku, už pravú zadnú končatinu 
nepoužívala. Zrejme zranenie po zrážke s autom.
Rentgenologická diagnostika ukázala komplikované poranenie kolena, jabĺčko bolo nielen vyskočené ale aj padnuté (luxácia patelly, Patella baja). Jabĺčko (lat. patella) je súčasťou kolenného kĺbu ako voľne sa pohybujúca kostička v dolnej časti stehennej kosti. Funguje ako kladka, prenáša silu z predných stehenných svalov do lýtka a zabezpečuje kĺzavosť potrebnú k ohybu kolena.
Čupa koleno nemohla vystrieť a mala stále bolesti. Bez potrebnej operácie by ostala celoživotným invalidom s hrozbou amputáciou končatiny.
Prevedenú prvú chirurgickú korektúru vyskočeného jabĺčka komplikovala zanedbaná situácia kolenného prostredia. Nebolo isté, či je na fixáciu jabĺčka dostatok kostnej a väzivovej hmoty, to sa zistilo až počas operácie. Takto vyzerala Čupa po prvej operácii: http://youtu.be/p8NSB_hJaYI

Fixácia jabĺčka do správnej polohy bola operatívne zabezpečená v novembri 2013. Pooperačný stav bol komplikovaný infekciou, ktorá pretrvávala po prvej operácii. Čupa musela držať tzv. kľudový režim a dostávala dva dlhé mesiace antibiotiká. Potom nasledovala rehabilitácia na aktiváciu kĺbu a svalstva. Končatina nebola používaná dlhé mesiace, možno aj roky, svalstvo bolo atrofované, nožička tenká ako palička, koleno skrčené. Každodennou manuálnou fyzioterapiou a hydroterapiou sa Čupin stav medzitým značne zlepšil, svalstvo pribudlo, zauhlenie kolena sa zlepšuje, Čupa môže končatinu vystrieť a pri chôdzi zaťažiť. Tu si môžete pozrieť zábery z hydroterapie, kde už nožičku používa:http://youtu.be/f3kcXdT79fI

Prvá operácia bola ešte hradená z útulkových prostriedkov. Medzitým je Čupa adoptovaná v bratislavskej rodinke, ktorá si ju vybrala napriek jej handicapu. Ale 
financie na dlhotrvajúcu náročnú rehabilitáciu ako aj druhú plánovanú operáciu 
jednoducho nemajú. Aktuálne výdavky na hydroterapiu, pobyt na klinike, kontrolné vyšetrenia hradí privátna osoba, ktorá zobrala Čupu pod patronát. Potrebné výdavky ale prevyšujú jej možnosti a preto prosí o pomoc.
Okrem dlhodobej každodennej hydroterapie (aktuálne sa počíta s ďalšími 2 
mesiacmi) bude totiž potrebná ešte jedna operácia, na náhradu kolenného žliabku, ktorý je vydratý a trením jabĺčka spôsobuje stále bolesti. Implantát, umelý „kĺbový žliabok“ v hodnote okolo 500 EUR, umožní Čupe konečne bezbolestné používanie zranenej končatiny. 

Čupa je mimoriadne vďačné stvorenie, milá ku každému, múdra, ako borderka 
výborne cvičiteľná. Je mladá, má ešte veľa rokov pred sebou. Zaslúži si našu pomoc.

Pomôžte nám pomôcť jej...
Prispieť môžete na účet OZ HEMI-hendikepovaný miláčik, do správy pre prijímateľa uveďte "Čupa" 
Číslo účtu: 3110924355/0200 (VÚB banka)
IBAN: SK 45 0200 0000 0031 1092 4355
SWIFT: SUBASKBX

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Viac fotiek:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.568315593264124.1073741836.395495437212808&type=1

DSC_0133.JPG    DSC_0143.JPG    DSC_0148.JPG

Späť do zoznamu galérií  Späť na úvod
HEMI o.z. © 2019 |