HEMI
...aby sme pomohli

 • informovať majiteľov hendikepovaných zvierat o možnostiach pomoci ich miláčikom
 • materiálne ich podporiť v náročnej starostlivosti o postihnutého zvieracieho kamaráta (stabilizačné pomôcky, invalidné vozíky...)
 • sprostredkovať vzájomné stretnutia a odovzdávanie praktických informácií zo života s hendikepovaným miláčikom
 • zlepšiť život štvornohého spoločníka s hendikepom
 • podporiť adopcie nechcených hendikepovaných zvieratiek
 • spoluprácou s tímom odborníkov z jednotlivých veterinárnych odvetví
 • sprostredkovaním konzultácií stavu a odborných vyšetrení
 • organizovaním stretnutí majiteľov zvierat s hendikepom, prednášok, seminárov s cieľom informovať o najnovších možnostiach pomoci a o starostlivosti o postihnuté zvieratá
 • informovaním verejnosti o spolužití s hendikepovaným miláčikom a snahou o odbúranie zábran pred adopciou hendikepovaného psíka
 • spoluprácou s inými občianskymi združeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o nechcené zvieratá a podporou zlepšenia životných podmienok zvierat
Aj vaše 2% pomôžu Sú to naši zvierací priatelia, za ktorých sme už pred rokmi prevzali plnú zodpovednosť, s vrodenou, genetickou alebo získanou zdravotnou vadou:

 • po úrazoch (autoúrazy, týranie, športové úrazy...) alebo po prekonaní ťažkého ochorenia s následkami – strata končatiny, alebo jej časti, stavy po zlomeninách s následkom, po zraneniach kĺbov, väzov a svalov, strata alebo poškodenie vnútorných orgánov...
 • vrodené hendikepy – rázštepy, epilepsia, hydrocephalus, strata zraku, sluchu...
 • genetické hendikepy – dysplázie kĺbov, spondylózy, srdcové vady...
Uvítame akúkoľvek pomoc:

 • spoluprácu (odborná spolupráca, praktické skúsenosti, informácie zo života so zvieratkom s hendikepom, propagácia našej činnosti)
 • zdravotné pomôcky pre postihnuté zvieratá, ktoré už nepotrebujete (za účelom zapožičania a poskytnutia pre ďalšie postihnuté zvieratko) – invalidné vozíky, podporné pomôcky, protézy, ortézy...
 • finančnými prostriedkami (budú použité len na naplnenie cieľov OZ Hemi, presné vyúčtovanie prijatých a použitých prostriedkov nájdete na našej webovej stránke)
 • sme prijímateľmi 2% z dane, Vaše dane nám pomôžu účinnejšie pomáhať

Číslo účtu: 3110924355/0200 (VÚB banka)
IBAN: SK 45 0200 0000 0031 1092 4355
SWIFT: SUBASKBX

IČO: 422 68 729
HEMI o.z.
Na vrátkach 13
841 01 Bratislava

IČO: 422 68 729
Číslo účtu: 3110924355/0200 (VÚB banka)
IBAN: SK 45 0200 0000 0031 1092 4355
SWIFT: SUBASKBX

hendikepovanymilacik@gmail.com
HEMI o.z. © 2021 |